Aktiviteti i Shoqerise eshte ne fushen e tregtise me shumice dhe pakice, importe dhe exporte te Xhamit, tregtimit dhe punimit te tij, tregtimit te Dyerve te importuara nga shteti fqinje Itali, prodhim dhe tregtim te Dyerve dhe Vetratave te Aluminit duke importuar lenden e pare (alumin) nga Italia, Rrjeta Mizash, Persiane, Grila te Thjeshta dhe te Telekomanduara (me motorr), Parket te cilesise se larte, por edhe sipas kerkeses Druri dhe Laminat, Parket per Pishina, Xham Sigurie per Banka dhe Institucione te tjera.

Krenohemi me ...

Shoqeria “Berxhan” kryen aktivitetin e saj kryesor ne tregun e tregtimit dhe perpunimit te duraluminit, tregtimit te portave te drurit me cilesi te larte dhe certificate cilesie te leshuar nga furnitoret europian ne perputhje te plote me normat dhe standardet e BE, sipas pershkrimit ne objektin e statutit te prezantuar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

Bashkepunimi yne ka qene mjaftueshem i gjere me Kompani prestigjoze sic jane: