Kabinë dushi

Ofrojme nje game te gjere modelesh dhe madhesi te ndryshme, te pershtatshme edhe ne baze te vendit ku do instalohet. Ngjyra e tyre mund te jete satin ose transparent, forma nga me te ndryshmet, cilesia e padiskutueshme dhe trashesia nga 8 mm deri ne 10 mm. Kabinat e dushit transparente bejne pjese ne kategorine e thjeshte. Avantazhi i tyre eshte depertimi i drites. Ky model, perdoret ne ambjente te vogla duke mundesuar hyrjen e drites natyrale per te dhene keshtu ndjesine e thellesise dhe te hapesires. Te perdorura me shume per te nxjerre me teper ne pah pllakat. Xhami me inovativ eshte ai kunder gelqeres, i cili nuk lejon formimin e njollave te bardha ne kabine. Modeli satin eshte i bukur per t’u pare dhe krijon nje ambjent intim. Element unik eshte eleganca. Cilesia e larte e temperimit garanton sigurine maksimale. Edhe ne raste thyerje aksidentale, rreziku i demtimeve eshte pothuajse inegzistent. Realizimi i tyre mundeson modele me rreshqitje, me nje kanat te madhesive te ndryshme, dy kanate te madhesive te ndryshme, etj.

Porta xhami

Portat e xhamit ofrojne nje game te gjere modelesh dhe madhesi te ndryshme, te pershtatshme edhe ne baze te vendit ku do instalohet. Cilesia e padiskutueshme dhe trashesia e xhamit eshte nga 8 mm deri ne 10 mm. Avantazhi i tyre eshte depertitimi i drites. Element unik eshte eleganca. Cilesia e larte e temperimit garanton sigurine maksimale. Edhe ne raste thyerje aksidentale, rreziku i demtimeve eshte puthuajse inegzistent. Realizimi i tyre mundeson modele me rreshqitje e hapje, me nje kanat te madhesive te ndryshme si dhe dy kanate te madhesive te ndryshme. Kane te njejtat karakteristika dhe realizim si kabinat e dushit por me permasa me te medha. Mundesohen me aksesore te vecante per dyqane, qendra tregtare, sipas kerkesave dhe te pershtatshme per cdo ambjent.